FSC Certificering

Generelt om FSC ordningen

FSC® betyder Forest Stewardship Council og er en international non-profit interesseorganisation med en mærkeordning for træprodukter. Tanken bag FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, hvori emner som miljø, bæredygtighed og sikring af kulturelle og sociale rettigheder vejer tungt. Chain of Custody-ordningen samt et FSC-mærkat sikrer køber, at netop det købte træprodukt er produceret efter disse principper.

Norlund er certificeret såvel indenfor FSC Chain of custody (COC) og FSC Controlled wood standarden. Såfremt der måtte være spørgsmål til vores Due Dilligence Summary og de valgte kontrolparametre kan certificeringsansvarlig kontaktes på mail bl@norlundwood.com.

Vores certifikatnumre er: DNV-COC-001389 & DNV-CW-001389

Som kunde hos Norlund kan du købe FSC certificerede savskårne varer eller biprodukter som FSC mix credit. Samtidig sælger vi vore biprodukter, som Controlled wood.

Du kan få mere at vide om FSC ordningen via FSC Danmarks hjemmeside.